Rejestracja

Istnieje możliwość wystąpienia w formie referatu lub posteru oraz w formie stanowiska pokazowego. Prace w postaci 2-3 stronicowych streszczeń zostaną opublikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych w formie pdf (ISBN). Udział w konferencji jest dla uczestników bezpłatny. Przewidywana liczba uczestników: 50-70 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy będą zmuszeni do wcześniejszego zakończenia rejestracji oraz odmówienia przyjęcia prac. Zarządzanie seminarium odbywać się będzie
w systemie Easy Chair.

Jeden zarejestrowany uczestnik ma możliwość zaprezentowania tylko jednej pracy.

Ważne daty:
  1. Rejestracja i przesłanie streszczenia: od 15 lutego do 10 kwietnia 2017 roku.  Wzór streszczenia znajduje się w linku.
  2. Informacja o zaakceptowaniu: 30 kwietnia 2017 roku,
  3. Konferencja: 23 czerwca 2017 roku.

Dodatkowe informacje:

Podczas seminarium odbędą się pokazy:
1. EUROTEK International – pokaz praktyczny technik charakterystyki cząstek (1 godz.) (liczba osób ograniczona do 15 na każdy pokaz)
2. AVEVA – projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D (2 godz.) (liczba osób ograniczona do 15, ważne: uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w sesji referatowej)

Jeden uczestnik ma możliwość skorzystania tylko z jednego pokazu, który odbędzie się równolegle z sesją referatową.

Nocleg:

W załączniku znajduje się formularzu rezerwacji noclegu w specjalnej cenie dla uczestników seminarium, przy czym liczba pokojów jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Noclegi załatwia się bezpośrednio z Ibis Poznań Centrum, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce formularza.

Rejestracja:

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz uczestnictwa dostępny na stronie.

Zgłoszenie pracy:

Zgłoszenie i przesłanie streszczenia pracy odbywa się poprzez system EasyChair . Instrukcja obsługi systemu EasyChair znajduje się w linku.

Dane konferencji:

www: www.paic2017.put.poznan.pl

e-mail: paic2017@put.poznan.pl.