Kontakt

Seminarium „Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej”

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Berdychowo 4

61-138 Poznań

www: www.paic2017.put.poznan.pl

email: paic2017@put.poznan.pl

Sekretariat Seminarium:

dr inż. Magdalena Matuszak

tel.:  61 665 2157

e-mail: magdalena.matuszak(at)put.poznan.pl

dr inż. Sylwia Włodarczak

tel.:  61 665 2157

e-mail: sylwia.wlodarczak(at)put.poznan.pl

Administracja strony www:

dr inż. Piotr T. Mitkowski

e-mail: piotr.mitkowski(at)put.poznan.pl