Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny seminarium „Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej”

 • dr hab. inż. Marek Ochowiak – przewodniczący
 • prof. dr hab. Lubomira-Broniarz-Press – honorowa przewodnicząca
 • dr hab. inż. Jacek Różański
 • dr inż. Piotr Agaciński
 • dr inż. Michał Doligalski, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr inż. Magdalena Matuszak – sekretarz
 • dr inż. Piotr Mitkowski
 • dr inż. Sylwia Różańska
 • dr inż. Waldemar Szaferski
 • dr inż. Sylwia Włodarczak – sekretarz
 • dr inż. Szymon Woziwodzki
 • dr inż. Waldemar Ziółkowski
 • mgr inż. Małgorzata Ancukiewicz
 • mgr inż. Patryk Goździk
 • mgr inż. Joanna Kmiecik-Palczewska
 • mgr inż. Patrycja Komorowska
 • mgr inż. Andżelika Krupińska
 • mgr inż. Agata Marecka-Migacz