Zgłaszanie prac

Od 15 lutego do 20 marca 2017r. możliwe jest zgłaszanie prac do zaprezentowania w ramach Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej.   Wzór streszczenia znajduje się w linku. Streszczenie pracy należy przesłać poprzez system EasyChair.

Instrukcja obsługi systemu EasyChair znajduje się w linku.