Pokazy podczas Seminarium

Miło nam poinformować, że podczas seminarium odbędą się pokazy:
1. EUROTEK International – pokaz praktyczny technik charakterystyki cząstek
Czas trwania – 1 godz.
Liczba osób ograniczona do 15.
2. AVEVA – projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D
Czas trwania – 2 godz.
Liczba osób ograniczona do 15.
Ważne: uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w sesji referatowej.

Jeden uczestnik ma możliwość skorzystania tylko z jednego pokazu.